logo
logo bip

Ogłoszenie nr 503907-N-2020 z dnia 2020-01-17

Ogłoszenie na roboty budowlane „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie, przy ul. Roosevelta 42, wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą i infrastrukturą techniczną w ramach projektu RPWP.04.04.01-30-0019/16-00

01. Ogłoszenie nr 503907-N-2020 z dnia 2020-01-17

02. SIWZ Centrum Kultury „Scena to dziwna – wynagrodzenie kosztorysowe

03. Projekt umowy Załącznik nr 8 do SIWZ

04. STWiOR – Załącznik nr 9 do SIWZ

05. przedmiar STD-20-000

06. Załącznik nr 11 do SIWZ – Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Wizualizacja

07. Inwentaryzacja – Załącznik nr 12 do SIWZ

08. Rysunki – Załącznik nr 13 do SIWZ

09. Harmonogram-rzeczowo-finansowy (zalacznik-nr-3-do-wzoru-umowy)

10. Modyfikacja

11. Zapytania i odpowiedzi do SIWZ – 2020.01.28

12. Informacja z otwarcia ofert w dniu 6 lutego 2020

     Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.03.2020 

Ogłoszenie nr 608043-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.

1. Ogłoszenie nr 608043-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.

2. SIWZ

3. Projekt umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ

4. STWiOR – Załącznik nr 9 do SIWZ

5. Przedmiar – Załącznik nr 10 do SIWZ

6. Załącznik nr 11 do SIWZ – Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Wizualizacja

7. Inwentaryzacja – Załącznik nr 12 do SIWZ

8. Rysunki – Załącznik nr 13 do SIWZ

9. Harmonogram rzeczowo-finansowy – Załącznik nr 3 do Umowy

9a.Zmodyfikowany harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik Nr 3 do umowy

10.Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

10a.Odpowiedzi do SIWZ oraz modyfikacje 14.10.2019 r.

10b.Odpowiedź do SIWZ oraz modyfikacja 18.10.2019 r.

10c. Odpowiedź do SIWZ [2019.10.28]

10d. Odpowiedź do SIWZ [2019.11.14]

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Modyfikacja ogłoszenia oraz SIWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

13. Informacja o terminie wizji lokalnej

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

15. Modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert.

16. Informacja z otwarcia ofert - 2019.11.20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU – 2019.12.02