logo
logo bip
Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor - Małgorzata Owczarzak-Musiałowska  
 
do którego właściwości należy:
1. kierowanie Domem oraz  jego reprezentowanie na zewnątrz,
2. podejmowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Domu,
3. ustalanie organizacji pracy Domu,
4. realizacja polityki personalnej,
5. nadzór merytoryczny nad komórkami organizacyjnymi,
6. inne zadania określone przepisami prawa lub zlecone przez Starostę.
 
 
 
 
 
Główny Księgowy - Wiesława Wujek
do zadań i kompetencji Głównego Księgowego należy kierowanie Działem Administracyjno-Gospodarczym,oraz
a) nadzór na Działami w sprawach finansoiwych,
b)zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności z powodu urlopu lub choroby, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,
c)wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organy i osoby sprawujące funkcje w DPS

Dyrektor - Małgorzata Owczarzak Musiałowska,
 
 do właściwości którego należy:
 
1. kierowanie Domem oraz jego reprezentowanie na zewnątrz,
2. podejmowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Domu,
3. ustalanie organizacji pracy Domu,
4. realizacja polityki personalnej,
5. nadzór merytoryczny nad komórkami organizacyjnymi,
6. inne zadania określone przepisami prawa lub zlecone przez Starostę
 
Główny Księgowy - Wiesława Wujek,
do zadań i kompetencji Głównego Księgowego należy kierowanie Działem Administracyjno-Gospodarczym oraz:
a) nadzór na Działami w sprawach finansowych,
b)zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności z powodu urlopu lub choroby, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,
c)wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
Kierownik Zespołu -
do zadań Kierownika należy kierowanie Działem O-W oraz:
a) koordynowanie pracą Oddziałów w sposób zapewniający ciągłość, prawidłowy zakres i poziom świadczonych usług,
b) zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności z powodu urlopu lub choroby,
c) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyerktora.