logo
logo bip
Podstawa prawna działania

podstawa prawna DPS

Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie:
1. ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
2. Statutu - nadanego Uchwałą nr IX/48/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2015r.
3. Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego Uchwałą Nr 212/2004 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia   
    02.06.2004r.  
    zmiana w sprawie wprowadzenia aneksu nr.3 oraz wprowadzenie tekstu jednolitego Uchwała Nr 704/2009 Zarządu 
    Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 listopada 2009 roku.