logo
logo bip
Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Załącznik nr 1 Regulaminu Organizacyjnego

                                              z dnia 05.11.2015r.

 


 

 

                                                                             
 

                                                                                                                             Przewodnicząca Zarządu

                                                                                        BeataTarczyńska