logo
logo bip
Organy i osoby sprawujące funkcje

            Dyrektor Szkoły – Sylwester Sip

            Wicedyrektor Szkoły – Liliana Praczyk

            Główny Księgowy – Karol Łapiński