logo
logo bip

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe 2020 CKZiU:

Bilans

Rachunek zysków i strat

Wyciąg z danych zawartych w załączniku

Informacja podatkowa

Zestawienie zmian w funduszu

 

 

 

Sprawozdanie finansowe 2019 CKZiU:

Bilans 

Rachunek zysków i strat 

Wyciąg z danych zawartych w załączniku

INFORMACJA DODATKOWA 2019 - CKZiU

Zestawienie zmian w funduszu

 

Sprawozdanie finansowe 2019 CKP

Bilans 

Rachunek zysków i strat 

Wyciąg z danych zawartych w załączniku

Zestawienie zmian w funduszu 

INFORMACJA DODATKOWA 2019 - CKP

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

 
Bilans 2018
F-Inf 2018
F-Inf
RZiS 2018
ZWFJ 2018