logo
logo bip
Struktura organizacyjna

W skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wchodzą:

  1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  2. Centrum Kształcenia Ustawicznego
  3. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1