logo
logo bip
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r.

Do pobrania: plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018

http://www.1lo.gniezno.pl/userfiles/files/przetargi/plan%20zam%C3%B3wie%C5%84.pdf