logo
logo bip
Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrekcja Szkoły

Róża Grabowska - Dyrektor
 
Lidia Dzikowska - Wicedyrektor