logo
logo bip
Regulamin organizacyjny

Statut szkoły

Statut II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie
 
Statut zawiera:
  • Nazwa szkoły
  • Cele i zadania szkoły
  • Organy szkoły
  • Organizacja szkoły
  • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
  • Uczniowie szkoły
  • Postanowienia końcowe.
Statut II L.O.
  
Program wychowawczo - profilaktyczny