logo
logo bip

Dyrektor  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

                        mgr Lidia Boguszyńska

Wicedyrektor  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

                        mgr Urszula Macioszek