logo
logo bip
Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie orzeczenia - ogólne

Prośba o przeprowadzenie badań i udzielenie pomocy

Wniosek o wydanie opinii w Poradni Psychologiczno-Pedegogicznej


Wniosek do starosty

Zaświadczenie lekarskie - indywidualne nauczanie 

Zaświadczenie lekarskie na potrzeby kształcenia specjalnego


Zgłoszenie na spotkanie

Wniosek dyrektora o wsparcie dla szkoły