logo
logo bip
Podstawa prawna działania
1.Orzeczenie UW założycielskiego w Poznaniu KOiW założycielskiego dnia 28.02.1976r. nr 0.1-5090/3/76 2.Akt założycielski Nr 113/93 Kuratora Oświaty w Poznaniu w sprawie utworzenia Specjalnego Ośrodka-Wychowawczego nr1 w Gnieźnie 3.Od 1 stycznia 1999r.Ośrodek jest jednostką organizacyjna Powiatu Gnieźnieńskiego. Organem prowadzącym jest Starosta Gnieźnieński,a nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.