logo
logo bip
Wykonanie robót remontowo-budowlanych

       ZAPYTANIE CENOWE

 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie kieruje do Państwa zapytanie cenowe w sprawie

  Wykonania robót remontowo-budowlanych

Załączniki:

 - wykaz robót budowlanych - wykaz.pdf

 - kosztorys - kosztorys.pdf

 - propozycja cenowa - propozycja.pdf

 - zapytanie cenowe - zapytanie.pdf

Propozycja cenowa winna być złożona w Sekretariacie Zamawiającego

najpóźniej w dniu  19 października 2018r.  do godz. 13.00, w formie pisemnej.