logo
logo bip
Organy i osoby sprawujące funkcje

Pełnione funkcje

Organy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku:

  1)  Dyrektor Ośrodka,

2)  Rada Pedagogiczna,

3)  Rada Rodziców.


Osoby sprawujące funkcje: 

Dyrektor - mgr Lidia Sojkin - Rembikowska

Wicedyrektor - mgr Przemysław Dębowski

Wicedyrektor - mgr Danuta Grembowska