logo
logo bip
Nazwa, dane adresowe

Zespół Szkół Ekonomicznych - dane adresowe

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
62-200 Gniezno, ul. Chrobrego 23
Tel. 061 4282910, Fax. 061 4282921
Strona internetowa: www.zseogniezno.pl
E-mail: zseogniezno@epoczta.pl
 
 
Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie została wyznaczona p. Renata Góralczyk-Zielonka, z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@pracowniarodo.pl we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.