logo
logo bip
Podstawy prawne działania

podstawy prawne

Podstawy prawne działalności:
 Akty powołujące szkoły:
  -  zarządzenie Kuratora Oświaty i Wychowania Nr 0-II-031/17/74 z dnia 29.06.74r. powołujące Zespół Szkół Zawodowych
     Nr 1
  -  Kurator Oświaty w Poznaniu 10.12.1992r. wyraża zgodę na zmianę nazwy szkołu na "Zespół Szkół Ekonomiczno -  
     Odzieżowych" w Gnieźnie 
  -  Akt przekształcenia nr 0663 - 15/02 z dnia 28.02.2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w szkoły 
     ponadgimnazjalne.
-  uchwała nuner XIX/93/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28.11.2019 roku.