logo
logo bip
Struktura organizacyjna

struktura organizacyjna

  Technikum kształcące w zawodach:
           - technik ekonomista
           - technik handlowiec
           - technik informatyk
           - technik logistyk
           - technik organizacji reklamy / technik reklamy
          - technik rachunkowości
         
 
  Branżowa Szkoła I stopnia
          - zawód: sprzedawca
 
 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych