logo
logo bip
Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Statut Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych 
w Gnieźnie
 
Statut:
 
I.    Postanowienia ogólne
II.   Cele i zadania szkoły
III.  Organy szkoły
IV.  Organizacja szkoły
V.   Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
VI.  Uczniowie szkoły
VII. Postanowienia końcowe