logo
logo bip
Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych
im. Stanisława Mikołajczyka
w Gnieźnie
 
 

Technikum kształcące w zawodach:

 1. technik agrobiznesu;
 2. technik architektury krajobrazu;
 3. technik geodeta;
 4. technik rolnik;
 5. technik mechanizacji rolnictwa;
 6. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;
 7. technik inżynierii środowiska i melioracji;
 8. technik weterynarii;
 9. technik żywienia i usług gastronomicznych;
 10. technik hotelarstwa;
 11. technik obsługi turystycznej;
 12. technik organizacji turystyki;
 13. kelner.

Branżowa szkoła I stopnia kształcąca w zawodach:

 1. kucharz;
 2. mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych;
 3. rolnik;
 4. ogrodnik.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej, wyodrębnionej w zawodzie rolnik.