logo
logo bip
Informacje o stanie majątkowym
Stan majątkowy szkoły:
- budynki szkolne przy ul. Sienkiewicza 6,
- boisko,
- środki trwałe wg ksiąg inwentarzowych