logo
logo bip
Nazwa, dane adresowe

Nazwa, dane adresowe

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3
w Gnieźnie
 
ul. Sienkiewicza 6
62-200 Gniezno
NIP 784-225-01-61
tel. 426-31-53
fax 426-31-53
 
e-mail : sienkiewiczzsp3@interia.pl
http: www.zsp3-gniezno.pl

Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie została wyznaczona p. Renata Góralczyk-Zielonka, z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: renata.goralczyk-zielonka@pracowniarodo.pl we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.