logo
logo bip
Organy i osoby sprawujące władze

Organy i osoby sprawujące władzę

Tadeusz Stręk - Dyrektor

Anna Kocińska - Wicedyrektor

Roman Biskupski - Kierownik szkolenia praktycznego