logo
logo bip
Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor - Anna Malendowicz-Koteras
Zastępca dyrektora - Monika Nowakowska-Szymczak
 
Główny księgowy - Ewa Nadowicz-Bartz