logo
logo bip
Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodzą:
 
  • Technikum Ekonomiczne 4-letnie (technik ekonomista),
  • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 4-letnie (technik żywienia i gospodarstwa domowego),
  • Technikum Informatyczne 4 letnie (technik informatyk),
  • Technikum Logistyczne 4-letnie (technik logistyk),
  • Branżowa Szkoła I stopnia wielozawodowa 3-letnia.