logo
logo bip
Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:
Pani Dorota Perlik

Dział Metodyczny i Instytucji Pomocy Społecznej:
Główny specjalista ds. pieczy zastępczej i instytucji pomocy społecznej Pani Katarzyna Góralczyk

Dział do spraw Osób Niepełnosprawnych:
Główny specjalista ds. osób niepełnosprawnych Pani Hanna Łęga

Dział Finansowo-Księgowy:
Główny księgowy Pani Lidia Grygiel

Zespół do spraw Pieczy Zastępczej: 
Główny specjalista ds. rodzinnej pieczy zastępczej Pani Ewa Giszczyńska