logo
logo bip

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie  ogłasza rozpoczęcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie: 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego, wraz z udziałem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Wzór oferty na realizację zadania publicznego