logo
logo bip
Nazwa, dane adresowe

Nazwa, dane teleadresowe

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
 
Al. Reymonta 21B
62-200 Gniezno
 
 
tel. (61) 426-46-88
fax (61) 426-46-88 w. 22
www: http://www.geodezjagniezno.pl

e-mail: geodezja@powiat-gniezno.pl
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gnieźnie:
e-mail: odg@powiat-gniezno.pl
 
Zgłoszenie robót geodezyjnych
e-mail: zgloszenia.geodezja@powiat-gniezno.pl
 
Współrzędne do robót geodezyjnych
e-mail: wspolrzedne.geodezja@powiat-gniezno.pl

Rachunki bankowe

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
PKO BP SA I/O Gniezno
69 1020 4115 0000 9102 0125 1248 - dochody Skarbu Państwa,
22 1020 4115 0000 9602 0125 0976 - dochody,
80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - wadia.

Telefony wewnętrzne

Centrala tel. (61) 426-46-88
 
Sekretariat - 21
Fax - 22
Dyrektor - 21
Opłaty za użytkowanie wieczyste - 27
Księgowość - 42, 28
Z-ca Dyrektora - 21
Stanowiska ds. kontroli technicznej - 26, 30, 33, 38
Dział Infrastruktury Informacji Przestrzennej i Weryfikacji Opracowań Geodezyjnych i Kartograficznych - 24, 25, 32, 34, 46, 59
Stanowisko ds. informatyki - 24
Stanowisko ds. koordynacji projektów - przewodniczący - 35
Stanowiska ds. ochrony gruntów - 31, 36, 37
Dział obsługi geodezyjnego i kartograficznego - 44, 43, 47,49, 50, 52, 53