logo
logo bip
Podstawy prawne działania
Szpital Pomnik Chrztu Polski działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 2. Statutu uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/222/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 grudnia 2016r. 3. Innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej