logo
logo bip
Podstawy prawne działania

Podstawa prawna działania

Starostwo działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2018 poz. 995) 
2. ustawy z dnia 24 lipca 1998 o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. 1998, Nr 106 poz. 668)
3. ustawy z dnia 13 października 1998 r - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 1998, Nr 133, poz. 872)
4. ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U. 1998, Nr 162, poz. 1126)
5. Statutu Powiatu  (Uchwała Nr LIX/371/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 września 2018 r.)
Statut
6. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, stanowiącego załacznik do Uchwały Nr 117/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 7 lutego 2019 roku.
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego