logo
logo bip
Programy realizacji zadań publicznych

Roczny program współpracy na rok 2020

Roczny program współpracy

Roczny oraz wieloletni program współpracy na 2016 r.

Roczny program współpracy.

Wieloletni program współpracy.

Roczny oraz wieloletni program współpracy na 2013 r.

Roczny program współpracy

Wieloletni program współpracy

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK.