logo
logo bip
Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Starostwa zatwierdzony uchwałą Nr XIV/155/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 stycznia 2008 roku.
 
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa zatwierdzona uchwałą Nr XXXIV/282/2009 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku.
 
zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
 

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa zatwierdzona uchwałą Nr II/13/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r.
 
zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa zatwierdzona uchwałą Nr V/41/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 lutego 2011 r.
 
zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 

Regulamin Organizacyjny Starostwa zatwierdzony uchwałą Nr IX/45/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku.
 
uchwała nr IX/45/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia  2015 roku
 
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Regulamin Organizacyjny Starostwa zatwierdzony uchwałą Nr 791/2016 Zarządu Powiatu Gnieźnieńśkiego z dnia 29 listopada 2016 r.
Uchwała Nr 791/2016 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2016 r.
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa zatwierdzona uchwałą Nr 930/2017 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 15 marca 2017 r.

zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zatwierdzony uchwałą Nr 1253/2018 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 stycznia 2018 r.
Uchwała Nr 1253/2018 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 stycznia 2018 r.
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zatwierdzony uchwałą Nr 117/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 07 lutego 2019 r.
Uchwała Nr 117/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 07 lutego 2019 r.  
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zatwierdzony uchwałą Nr 551/2020 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 03 marca 2020 r.