logo
logo bip
Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Adres:
62-200 Gniezno
ul. Elizy Orzeszkowej 27
tel. 61/4262455 do 57
fax. 61/4262458
strona www. www.zolgniezno.com.pl
e-mail: zol@gniezno.com.pl