logo
logo bip
Organu Zakładu:
1. Dyrektor
2. Rada Społeczna Zakładu

Osoba prawnie umocowana do reprezentowania Zakładu w kontaktach zewnętrznych oraz do występowania w obrocie prawnym:
  Dyrektor - Barbara Skulska-Salita

W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo, zgodnie ze statutem, pełni Główny Księgowy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.