logo
logo bip
Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 618 ze zm.)
2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375)
3. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 330 ze zm.)
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 581 ze zm.)
5. Statutu z dnia 29 marca 2012r. uchwalonego przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego Uchwałą Nr XIX/132/2012
6. Innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej