logo
logo bip
Przedmiot działania
Zakład udziela stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne osobom dorosłym płci męskiej z zaburzeniami psychicznymi.

Do zadań Zakładu należy:
1. udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych,
2. zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
3. zapewnienie konsultacji specjalistycznych,
4. profilaktyka i promocja zdrowia,
5. edukacja zdrowotna,
6. zapewnienie produktów leczniczych,
7. zapewnienie świadczeń terapeutycznych,
8. opieka i pielęgnacja,
9. opieka psychologiczna,
10. zapewnienie odpowiednich warunków socjalno-bytowych łącznie z wyżywieniem odpowiednim do stanu zdrowia,
11. prowadzenie działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
12. prowadzenie spraw pracowniczych, socjalnych, działalności administracyjnej, eksploatacyjno-technicznej oraz ekonomiczno-finansowej w zakresie potrzeb Zakładu.

Zakład może prowadzić działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza.