logo
logo bip
Struktura organizacyjna
1. Dział medyczny
  1) Struktura organizacyjna:
    a) oddział męski psychiatryczny - trzy odcinki,
    b) biuro socjalno-statystyczne.
  2) Struktura funkcjonalna:
    a) kierownik działu - lekarz,
    b) lekarze o odpowiednich specjalnościach,
    c) psycholog,
    d) kapelan,
    e) pielęgniarka oddziałowa,
    f) z-ca pielęgniarki oddziałowej,
    g) pielęgniarka,
    h) opiekun medyczny,
    i) fizjoterapeuta,
    j) instruktor terapii zajęciowej,
    k) pracownik socjalny,
    l) personel pomocniczy - salowa.
2. Dział finansowo-księgowy
  1) Struktura organizacyjna:
    a) kierownik działu - główny księgowy,
    b) stanowisko ds. finansowo-księgowych,
    c) stanowisko ds. płac.
  2) Struktura funkcjonalna:
    a) główny księgowy,
    b) z-ca głównego księgowego,
    c) pracownicy ekonomiczni.
3. Dział administracyjno-techniczny.
  1) Struktura organizacyjna:
    a) sekretariat,
    b) składnica akt,
    c) pralnia,
    d) warsztat,
    e) portiernia,
    f) magazyn.
  2) Struktura funkcjonalna:
    a) kierownik działu,
    b) sekretarka,
    c) konserwator,
    d) elektryk,
    e) fryzjer,
    f) praczka.
4. Apteka.
  1) Struktura funkcjonalna:
    a) kierownik.
5. Samodzielne stanowiska.
  1) radca prawny,
  2) specjalista ds. kadr,
  3) inspektor bhp.
6. Zatrudnienie pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych uzależnione jest od ilości wykonanych zadań oraz określonych norm zatrudnienia zawartych w odrębnych przepisach.