logo
logo bip
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych do 30 000 Euro zamieszczone są na stronie internetowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego www.zolgniezno.com.pl w zakładce Zamówienia publiczne.