logo
logo bip
Konkursy

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdanie Finansowe 2019

Statut

Informacja o zmianie terminu składania dokumentów w przedmiotowym postępowaniu - termin wydłużono do 19.04.2021 r.

Aktualizacja ogłoszenia wyników konkursu

 

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w roku 2021.

RODO

Formularz oferty realizacji zadania

Formularz sprawozdania

Uchwała ws. wyboru oferty

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizowanie zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2021 roku”

Uchwała

Uchwała ws. wyboru ofert

Ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie

ogłoszenie o konkursie 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie

ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizowania zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2020 roku

Uchwała

Wyniki konkursu

Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie

Ogłoszenie o konkursie

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn."Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej"

Treść Rozstrzygnięcia

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2019 roku programu polityki zdrowotnej nr II/3/n p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej" i powołanie Komisji Konkur

Ogłoszenie II otwartego konkursu i powołanie Komisji Konkursowej
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
Załącznik nr 2 do Uchwały

Zamknięcie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej" nr II/3/n

Treść Uchwały o zamknięciu konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2019 roku programu polityki zdrowotnej nr II/3/n p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej" oraz powołania Komisji Konkur

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2019 roku programu polityki zdrowotnej nr II/3/n p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 115/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 07.02.2019r.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 1a  do Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 3 do Umowy

Załącznik nr 4 do Umowy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizowanie zadań z zakresu

Ogłoszenie o konkursie

Ochrona i poprawa zdrowotności pszczół na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

Ochrona i poprawa zdrowotności pszczół na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

Ogłoszenie

Uchwała

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej" w 2018 roku

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2018 roku programu polityki zdrowotnej nr II/3/n p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej"

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2017 roku realizacji programu polityki zdrowotnej nr II/3/m p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2016 roku realizacji programu polityki zdrowotnej nr II/3/m p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2016 roku realizacji programu polityki zdrowotnej nr II/3/m p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej"

Wyniki konkursu