logo
logo bip

Zarząd Powiatu Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizowania zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2020 roku

Uchwała

Wyniki konkursu