logo
logo bip
Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w roku 2021.

RODO

Formularz oferty realizacji zadania

Formularz sprawozdania

Uchwała ws. wyboru oferty