logo
logo bip


Ogłoszenie Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.02.2016 r.

Starosta Gnieźnieński na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz.1414 z późn. zm.) informuje, że w dniu 21 stycznia 2016  wpłynął wniosek zawodowego lobbysty Artura Brylikowskiego zarejestrowanego pod nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej  Grass Roots Lobing oraz Stowarzyszenia Cannabis House w sprawie informacji o zarządzeniu wewnętrznym.