logo
logo bip

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zgromadzeniu dowodów i materiałów w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - przepustu pod chodnikiem na działce ewid. nr 1/10 ark. 79, obręb 0001 Gniezno oraz przebudowę rowu przydrożnego - pprzez budowę dwóch przepustów zlokalizowanych na działce ewid. nr 1/10 ark. 79, i działkach ewid. nr 280 i 278/4 ark. 60, obręb 0001 Gniezno.

     Obwieszczenie