logo
logo bip
Inne

Postępowanie ws. wpisania do rejestru zabytków muru oporowego wokół kościoła pw. Św. Michała Archanioła w m. Gniezno

Zgodnie z art. 9 ust. 3b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282, z późń. zm.) przekazuje się informację Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

Zostało wszczęte na wniosek właściciela i jest prowadzone w Wojewódzkim Urzędzie Ochrrony Zabytków w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego muru oporowego wokół kościoła pw. Św. Michała Archanioła w m. Gniezno - dz. ewid. 124/1, ark. mapy 10, obręb 0001 Gniezno.

Postępowanie ws. wpisania do rejestru zabytków Domu Katolickiego w miejscowości Witkowo

Zgodnie z art. 9 ust. 3b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282, z późń. zm.) przekazuje się informację Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

Zostało wszczęte na wniosek właściciela i jest prowadzone w Wojewódzkim Urzędzie Ochrrony Zabytków w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego Domu Katolickiego przy ulicy Stary Rynek nr 15 w miejscowości WITKOWO, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński - zlokalizowanego na dz. ewid. nr 859/2 obręb 0001 Witkowo.

Likwidacja Klubu Sportowego TECHMET