logo
logo bip

 

Formularz konsultacji  społecznych

projektu dokumentu

pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gnieźnieńskiego”

 

Szanowni Państwo,

Starosta Gnieźnieński zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn.Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gnieźnieńskiego”, który swym zasięgiem obejmuje lata 2016-2026. Konsultacje odbywają się na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1440).

Przedłożony Państwu do konsultacji dokument odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu Powiatu Gnieźnieńskiego (tj. 10 gmin). Został on przygotowany przez konsorcjum dwóch wyższych uczelni technicznych: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie oraz Politechniki Poznańskiej (Zakład Systemów Transportowych). 

Konsultacje prowadzone będą od dnia 17.05.2016 r. do dnia 07.06.2016 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazanych za pomocą załączonego formularza.

Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres konsultacjeptz@powiat-gniezno.pl, lub dostarczyć drogą listowną lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 62-200 Gniezno,
w terminie do dnia
07.06.2016 r. (decyduje data wpływu).

Opracowany projekt planu wraz z formularzem konsultacyjnym został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego pod adresem www.bip.powiat-gniezno.pl w zakładce Ogłoszenia.

Informacja o konsultacjach została wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz umieszczona w lokalnej prasie.

Projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gnieźnieńskiego został wyłożony w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10.

 

/Starosta Gnieźnieński/