logo
logo bip
Ogłoszenie i komunikaty

Komunikat o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych

Starosta Gnieźnieński jako Administrator Danych Osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w uzupełnieniu do poprzedniego komunikatu z dnia 29 kwietnia 2019 roku przypomina o możliwym naruszeniu ochrony danych osobowych związanych z incydentem do jakiego doszło w dniu 28 marca 2019 roku, związanym ze znalezieniem przez spacerowicza w bezpośrednim sąsiedztwie Lasu Miejskiego czterech zamkniętych niebieskich worków zawierających ścinki papieru w postaci różnego rodzaju kartek drobno pociętych przez niszczarkę. Worki zostały zabezpieczone przez Straż Miejską w celu prowadzenia dalszych czynności śledczych. Po przeprowadzonych czynnościach i powstaniu podejrzeń, że mogą one pochodzić ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w dniu 17 kwietnia 2019 r., pracownica Starostwa Powiatowego po przeprowadzonych tego dnia oględzinach w Straży Miejskiej poinformowała członków Zarządu Powiatu o znalezieniu czterech worków zawierających pocięte przez niszczarkę kartki papieru, których treść wskazywałaby, że zostały wytworzone w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. W dniu 18 kwietnia 2019 r. pozyskano dodatkowe informacje, które pozwoliły na ustalenie, że znajdujące się w workach ścinki zawierały także materiały, w których obecne były dane osobowe: pracowników, byłych pracowników, radnych, kontrahentów. Nie stwierdzono występowania danych wrażliwych.

Wprawdzie nie znaleziono do tej pory dowodów potwierdzających wejście w posiadanie tych materiałów przez osoby trzecie, czas ekspozycji był niewielki, bowiem worki zostały znalezione w dobrym stanie, zamknięte, to ze względu na właściwości techniczne (orientacja wydruku, szerokość ścinek), nie można ponad wszelką wątpliwość wykluczyć takiej sytuacji, której w posiadanie danych weszłaby osoba nieuprawniona. Możliwymi konsekwencjami jest nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych w celu m.in.:

- uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osób, których dane naruszono, kredytów w instytucjach poza bankowych, ponieważ wiele takich instytucji umożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu w łatwy i szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości,

- uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobom, których dane naruszono oraz ich danych o stanie zdrowia, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL,

- korzystania z praw obywatelskich osób, których dane naruszono, np.: do głosowania nad środkami budżetu obywatelskiego co z kolei uniemożliwiałoby to osobom których dane w sposób nieuprawniony użyto skorzystanie z przysługującego im prawa,

- wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia, co może spowodować dla osób, których dane dotyczą, negatywne konsekwencje w postaci problemów związanych z próbą przypisania im odpowiedzialności za dokonanie takiego oszustwa,

- zarejestrowanie przedpłaconej karty telefonicznej (pre-paid), która może posłużyć do celów przestępczych.

Aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami zaistniałego naruszenia Starosta Gnieźnieński zaleca aby osoby, których dane osobowe mogły brać udział w wyżej opisanym naruszeniu, podjęły kroki minimalizujące negatywne ryzyko opisanego nieuprawnionego pozyskania danych np. poprzez:

- założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej w celu monitorowania swojej aktywności kredytowej, rozporządzenie RODO daje możliwość, uzyskania darmowego dostępu do zebranych na swój temat danych w formie „kopii danych”, którą mamy prawo uzyskać od BIK,

- zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu,

- zgłoszenia faktu naruszenia danych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”.

Podjęcie tych działań ma na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ich niewłaściwym wykorzystaniem.

Starosta Gnieźnieński aby zapewnić właściwą ochronę danych osobowych oraz w celu niedopuszczenia do zaistnienia podobnych naruszeń danych wprowadził nowe polityki określające zasady ochrony danych osobowych, ze szczególnymi uwzględnieniem zasad niszczenia dokumentacji niearchiwalnej oraz procedur związanych z incydentami dotyczącymi naruszenia ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych powiadomił, odpowiednie organy o zdarzeniu oraz o podjętych środkach zaradczych.

Starosta Gnieźnieński informuje, że zostały podjęte niezbędne działania, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Andrzej Klimuk pod numerem tel. 61 424 66 22,
e-mail: iod@powiat-gniezno.pl

Niniejszy komunikat został przygotowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.

Komunikat o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych.

"Starosta Gnieźnieński jako Administrator Danych Osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym informuje o możliwym naruszeniu ochrony danych osobowych związanych z incydentem do jakiego doszło w dniu 28 marca 2019 roku, związanym ze znalezieniem przez spacerowicza w bezpośrednim sąsiedztwie Lasu Miejskiego czterech zamkniętych niebieskich worków zawierających ścinki papieru w postaci różnego rodzaju kartek drobno pociętych przez niszczarkę. Worki zostały zabezpieczone przez Straż Miejską w celu prowadzenia dalszych czynności śledczych. Po przeprowadzonych czynnościach i powstaniu podejrzeń, że mogą one pochodzić ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w dniu 17 kwietnia 2019 r., pracownica Starostwa Powiatowego po przeprowadzonych tego dnia oględzinach w Straży Miejskiej poinformowała członków Zarządu Powiatu o znalezieniu czterech worków zawierających pocięte przez niszczarkę kartki papieru, którego treść wskazywałaby, że zostały wytworzone w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. W dniu 18 kwietnia 2019 r. pozyskano dodatkowe informacje, które pozwoliły na ustalenie, że znajdujące się w workach ścinki zawierały także materiały, w których obecne były dane osobowe: pracowników, byłych pracowników, radnych, kontrahentów. Nie stwierdzono występowania danych wrażliwych.

Wprawdzie nie znaleziono do tej pory dowodów potwierdzających wejście w posiadanie tych materiałów przez osoby trzecie, czas ekspozycji był niewielki, bowiem worki zostały znalezione w dobrym stanie, zamknięte, to ze względu na właściwości techniczne (orientacja wydruku, szerokość ścinek), nie można ponad wszelką wątpliwość wykluczyć takiej sytuacji, której w posiadanie danych weszłaby osoba nieuprawniona.

W związku z powyższym Starosta Gnieźnieński informuje, że incydent został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podjęto decyzję o przeglądzie procedur związanych  z niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej w Starostwie Powiatowym. W związku, że nie jest w tym momencie możliwe ustalenie sprawcy, w tym określenie czy źródłem naruszenia jest sprawca zewnętrzny czy wewnętrzny, a także jakie dokładnie materiały znajdują się w workach, Straż Miejska przekaże zabezpieczony materiał do odpowiednich organów ścigania.

Aby zminimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych prosimy o zgłaszanie ewentualnych prób wykradzenia tożsamości, bądź innych podejrzanych zachowań (w szczególności prób wykorzystania "cudzej" tożsamości) do Administratora.

 Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, na dyżurze w każdą środę w godz. 8:00-11:00 w pokoju 0.25, bądź drogą mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iod@lesny.com.pl "

 

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Harmonogram Działania Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Na Terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2018     1. Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie adres:   lokal znajdujący w Urzędzie Miasta i Gminy  w Czerniejewie przy ul. Poznańska 8 pokój nr 4 oraz lokal w Żydowie ul. Kościuszki 34-Dom Socjalny

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów lokal w Żydowie ul. Kościuszki 34 - Dom Socjalny
Wtorek: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo ul. Poznańska 8 , pokój nr 4
Środa: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów lokal w Żydowie ul. Kościuszki 34 - Dom Socjalny
Czwartek: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo ul. Poznańska 8, pokój nr 4
Piątek: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów lokal w Żydowie ul. Kościuszki 34 - Dom Socjalny
Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą ul. Garbarska 1,62-200 Gniezno
   W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny

2. Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno
adres: sala USC w budynku Urzędu Miejskiego Trzemeszna przy ul. 1 Maja 1w Trzemesznie,

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat/
Wtorek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat/
Środa: od godz. 13.00 do 17.00 /adwokat/
Czwartek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat/
Piątek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat/

W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny

3. Urząd Gminy Kiszkowo
adres:lokal znajdujący w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej  położony w Kiszkowie  przy ul. Polna 33
Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat /radca prawny/
Wtorek: od godz. 14.00 do 18.00 /adwokat /radca prawny/
Środa: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat /radca prawny/
Czwartek: od godz. 14.00 do 18.00 /adwokat /radca prawny/
Piątek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat /radca prawny/
W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny

 
4. Urząd Miasta i Gminy Kłecko
adres: lokal biurowy położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Kłecku, ul. Słoneczna 25 (parter- główne wejście od ulicy)
Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 14.00 do 18.00
Wtorek: od godz. 10.00 do 14.00
Środa: od godz. 10.00 do 14.00
Czwartek: od godz. 13.00 do 17.00
Piątek: od godz. 10.00 do 14.00

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą ul. Garbarska 1, 62-200 Gniezno
 W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny
 
5. Urząd Gminy i Miasta Witkowo
adres: lokal gminny położony w Witkowie przy ul. Sportowej 15
Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 14.00 do 18.00
Wtorek: od godz. 14.00 do 18.00
Środa: od godz. 13.00 do 17.00
Czwartek: od godz. 14.00 do 18.00
Piątek: od godz. 14.00 do 18.00

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą                        ul. Garbarska 1,62-200 Gniezno  W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny

6. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Lokal w budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10
Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 8.00 do 12.00 /radca prawny/
Wtorek: od godz. 8.00 do 12.00 /radca prawny/
Środa: od godz. 15.00 do 19.00 /radca prawny/
Czwartek: od godz. 9.00 do 13.00 /radca prawny/
Piątek: od godz. 15.00 do 19.00 /radca prawny/

 W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny
Harmonogram Działania Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 20171. Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie
adres:   lokal znajdujący w Urzędzie Miasta i Gminy  w Czerniejewie przy ul. Poznańska 8 pokój nr 4 oraz lokal w Żydowie ul. Kościuszki 34-Dom Socjalny

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów lokal w Żydowie ul. Kościuszki 34 - Dom Socjalny
Wtorek: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo ul. Poznańska 8 , pokój nr 4
Środa: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów lokal w Żydowie ul. Kościuszki 34 - Dom Socjalny
Czwartek: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo ul. Poznańska 8, pokój nr 4
Piątek: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów lokal w Żydowie ul. Kościuszki 34 - Dom Socjalny
Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie ,Szemborowice 12, 62-230 Witkowo.
 
 

2. Urząd Gminy Gniezno
adres: lokal  znajdujący w budynku Gminy Gniezno  przy Al. Reymonta 9-11  ,

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 12.00 do 16.00 /adwokat/
Wtorek: od godz. 10.00 do 14.00 /adwokat/
Środa: od godz. 10.00 do 14.00 /adwokat/
Czwartek: od godz.10.00 do 14.00 /adwokat/
Piątek: od godz. 10.00 do 14.00 /adwokat/


3. Urząd Gminy Kiszkowo
adres: lokal znajdujący w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej położony w Kiszkowie  przy ul. Polna 33
Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat /radca prawny/
Wtorek: od godz. 14.00 do 18.00 /adwokat /radca prawny/
Środa: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat /radca prawny/
Czwartek: od godz. 14.00 do 18.00 /adwokat /radca prawny/
Piątek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat /radca prawny/


 
4. Urząd Miasta i Gminy Kłecko 
adres: lokal biurowy położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Kłecku, ul. Słoneczna 25 (parter- główne wejście od ulicy)
Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 14.00 do 18.00
Wtorek: od godz. 10.00 do 14.00
Środa: od godz. 10.00 do 14.00
Czwartek: od godz. 13.00 do 17.00
Piątek: od godz. 10.00 do 14.00

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą ul. Garbarska 1, 62-200 Gniezno
 
 
5. Urząd Gminy i Miasta Witkowo
adres: lokal gminny położony w Witkowie przy ul. Sportowej 15
Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 14.00 do 18.00
Wtorek: od godz. 14.00 do 18.00
Środa: od godz. 13.00 do 17.00
Czwartek: od godz. 14.00 do 18.00
Piątek: od godz. 14.00 do 18.00

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie ,Szemborowice 12, 62-230 Witkowo.
 

6. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Lokal w budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10
Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 8.00 do 12.00 /radca prawny/
Wtorek: od godz. 8.00 do 12.00 /radca prawny/
Środa: od godz. 15.00 do 19.00 /radca prawny/
Czwartek: od godz. 9.00 do 13.00 /radca prawny/
Piątek: od godz. 15.00 do 19.00 /radca prawny/