logo
logo bip
Powiatowy Zarząd Dróg

INFORMACJA

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ, POWIATOWY ZARZĄD DRÓG DO ODWOŁANIA PROSI SKŁADAĆ WNIOSKI DROGĄ POCZTOWĄ, E-MAILOWĄ, PRZEZ SKRZYNKĘ ELEKTRONICZNĄ LUB WRZUCIĆ DO SKRZYNKI PODAWCZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA I PIĘTRZE.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Fiat Punto

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Fiat Punto

Formularz ofertowy

I Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali

Gniezno, 03.12. 2019 r.

 Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych znajdujących się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg

 Lokal użytkowy o powierzchni 20,20 m2 położony w Gnieźnie przy Al. Reymonta 32, ark. mapy 25, działka nr 56/9, księga wieczysta KW nr PO1G/00056416/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² powierzchni użytkowej lokalu wynosi netto: 7,60 zł, do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media, użytkowanie placu przy nieruchomości oraz koszty podatku od wynajmowanej nieruchomości.

Lokal przeznaczony na cele usługowe, działalność.

Przetarg dotyczący najmu ww. lokalu odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r.

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gnieźnie,  Al. Reymonta 32,  o godz. 09:00,  pok. nr 7.

 Pomieszczenie garażowe o  powierzchni  46,20 m2położony w Gnieźnie przy Al. Reymonta 32, ark. mapy 25, działka nr 56/9, księga wieczysta KW nr PO1G/00056416/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² powierzchni użytkowej lokalu wynosi netto: 7,33 zł do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media, użytkowanie placu przy nieruchomości oraz koszty podatku od wynajmowanej nieruchomości.

Lokal przeznaczony na cele produkcyjne, usługowe, magazyn.

Przetarg dotyczący najmu ww. lokalu odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r.

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gnieźnie,  Al. Reymonta 32,  o godz. 09:15,  pok. nr 7.

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.w przypadku osoby fizycznej - okazanie dowodu tożsamości,

2.w przypadku osoby prawnej – przedłożenia aktualnego wypisu z KRS i pełnomocnictwa do występowaniu w imieniu osoby prawnej.

 Przetarg na najem lokalu uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej.

Osoba, która wygra przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Jeśli osoba ta nie zgłosi się do podpisania umowy, Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie może odstąpić od zawarcia umowy.  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.

Szczegółowych informacji udziela się  pod nr  tel. 61/ 428 19 20.

       Informacja o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie, Al. Reymonta 32, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10, oraz opublikowana na stronie internetowej  www.powiat-gniezno.pl, w terminie od 03.12.2019 r. do 17.12 .2019

 

I Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali - Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

INFORMACJA
DYREKTORA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG


Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 poz 2204 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg i Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Wykaz nieruchomości