logo
logo bip

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku


Na podstawie Uchwały nr 100/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku  

ogłasza się z dniem 11 stycznia 2019 roku otwarty konkurs ofert.

(poniżej treść ogłoszenie i załączniki do pobrania)


Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Załączniki: 

-  wzór oferty ,

-  oświadczenie o niezaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno prawnych ,

-  oświadczenie o numerze rachunku bankowego, numerze NIP itp…,

-  wzoru oświadczenie wolontariusza,

-  wzór aktualizacji kosztorysu 2019 ,

-  wzór aktualizacji harmonogramu 2019 ,

-  wzór sprawozdanie 2019,

- przykładowa instrukcja opisu faktury lub rachunku do rozliczenia,