logo
logo bip
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. " Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2018 roku" oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia konkursowego