logo
logo bip

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2014

 

„Szkolenie dzieci  i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w sportach motorowych w 2014 roku”